Wednesday, July 21, 2010

คุณภาพของชาสมุนไพร ดูอย่างไรชาถุงหรือใบชา ดีกว่ากัน..

ชาที่บรรจุอยู่ในถุงมีปริมาณชาน้อยมาก เพราะในถุงๆ หนึ่งจะมีชาไม่เกินสองกรัม ซึ่งไม่เพียงพอที่จะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพและไม่มีผลในการบำบัดหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยใดๆ และนอกจากชาถุงจะมีปริมาณชาน้อยเกินไปแล้ว ในขั้นตอนการบรรจุใส่ถุง ยังต้องผ่านกระบวนการหั่นซอย หรือบดชาให้ละเอียดเสียก่อน
นั่นหมายถึง ความล่าช้าในถุงจะสูญเสียน้ำมันหอมระเหยที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการบำบัดไป แม้ว่าในถุงจะยังคงมีส่วนประกอบทีทรงพลัง แต่ก็มี น้อยมากและไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพเช่นเดียวกัน ดังนั้น หากคุณคิดจะดื่มชาเพื่อสุขภาพอย่าแท้จริง ชาถุงก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอย่างแน่ นอน เว้นเสียแต่ว่าคุณเพียงต้องการลิ้มลองรสชาติเครื่องดื่มชนิดใหม่ที่มีชื่อว่าชาติเป็นอีกเรื่อง

แต่หากกำลังเสาะหาอะไรบางอย่างที่มีความหมายมากกว่าเพียงรสชาติ คุณควรต้องเลือกที่เป็นใบชา เพราะใบชาไม่ผ่านกระบวน การผลิตมากนัก ดังนั้น ใบชาจึงมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายและบำบัดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ ใบชาหนึ่งถ้วยจะมีน้ำหนักตั้งแต่ 3-5 กรัม สามารถนำกลับมาชงได้เพิ่มอีกหนึ่งถ้วย ซึ่งเป็นปริมาณมาตรฐานสำหรับการบำรุงและการบำบัด เบื้องต้น

ควรคัดสรรค์แต่สมุนไพรที่มีคุณภาพสูง
นักสมุนไพรบำบัดที่ดีจะต้องหมั่นคัดสรรและเลือกใช้เฉพาะ
สมุนไพรที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น นั่นหมายความว่าส่วนประกอบในชาสมุนไพรที่พวกเขานำมาใช้บำบัดจะเป็น ส่วนประกอบที่ทรงพลัง มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมกับการบำบัดอาการต่างๆ ในแต่ละอาการ รวมทั้งมีกลิ่น หอม มีรสชาติดีและมีความบริสุทธิ์เหนือระดับมาตรฐาน
กลิ่นหอม สีสันและรสชาติ
ปัจจัยที่บ่้ึงถึงคุณภาพของชาสมุนไพรที่สำคัญมากที่สุดคือกลิ่นหอม สีสันและรสชาติของสมุนไพรนั้นๆ เพราะยิ่งมีกลิ่นหอมมาก นั่นแสดงว่ ปริมาณน้ำมันหอมระเหยมีสูง ในขณะที่สีและรสชาติเข้มข้นเป็นเครื่องชี้ใหเห็นถึงส่วนประกอบที่ทรงพลัง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะบอกคุณได้ว่าชาสมุนไพร นั้นๆ เป็นชาสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงหรือต่ำเพียงใด โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นชาปลอดสารพิษหรือเป็นชาที่ปลูกโดยใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง หรือไม่ แต่ก็แน่นอนว่าชาปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและไม่มีสารกันบูด ย่อมเป็นชาที่มีคุณภาพสูงสุดและปลอดภัย มากที่สุด โดยเฉพาะกับเด็กๆ และสตรีมีครรภ์

ทำตัวเป็นนักดื่มที่มีข้อมูล
เมื่อคิดจะดื่มชาสมุนไพรชนิดและยี่ห้อใด อย่ากลัวการสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตหรืออ่านสลากให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนซื้อ รวมทั้งควรต้อง ตรวจสอบหีบห่อด้วยว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยฉีกขาดและเมื่อแกะหีบห่อออกมาแล้วก็ควรต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดและ เก็บไว้ในตู้เย็นหรือในที่ที่มีอุณหภูมิที่ระดับหรือต่ำกว่า 12 องศาเซลเซียสนอกจากนี้ ควรต้องจำไว้ด้วยว่าแม้คณจะสามารถนำมาที่เหลือในถ้วย กลับมาชงไต้ใหม่ แต่อย่าปล่อยกากทิ้งไว้นานเกินสองสาม ชั่วโมง

คำแนะนำในการเลือกชาสมุนไพรทีมีคุณภาพ

1. เลือกชนิดที่เป็นใบชาแทนชาถุง เพราะใบชายังคงมีน้ำมันหอมระเหยที่เป็นปัจจัยสำคัญในการบำบัดใน์โรมาณที่เพียงพอและมีรสชาติดีกว่า

2. ลองรสชาติจากชาหลายๆ ชนิดและหลายๆ ยี่ห้อเพื่อค้นหาชนิดและยี่ห้อที่มีกลิ่นหอม มีสีสันสดใสและมีรสชาติเข้มข้น

3. มองหาชาที่บรรจุในภาชนะสุญญากาศหรือมีสพารไนโตรพเจนดูดซับความชื้น (ซองบรรจุภรไนโตรเจนผงต้องไม่มีรอยรั่วซึม )

4. เลือกชาชนิดปลอดสารพิษเสมอ

No comments:

Post a Comment