Friday, November 2, 2012

เทคนิคการชงชาแบบคนจีน


เทคนิคการชงชาแบบคนจีน
ในการชงชาแบบคนจีนนั้น เขาจะมีเทคนิคในการสกัดตัวยาในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ ด้วยน้ำร้อน เพื่อให้สารที่เราต้องการไม่ถูกน้ำร้อนขจัดออกไป นอกจากนั้นยังช่วยรักษากลิ่นรส ที่ต้องการของสมุนไพรเอาไว้ด้วย

วิธีการชงชา
1. ใส่ใบชาแห้งลงในกา กะประมาณ 1/3 ของปริมาณกา
2. รินน้ำเดือดลงในกาก่อนครั้งแรก แล้วทิ้งไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อล้างและอุ่นใบชา
3. รินน้ำเดือดลงในกาอีกรอบจนเต็ม แล้วปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที แล้วแต่ว่าชอบเข้มหรือจาง ถ้าชอบเข้มก็ทิ้งไว้นาน ชอบจางก็ทิ้งไว้สักครู่
4.  รินน้ำชาใส่แก้วดื่ม ควรรินครั้งเดียวให้หมดกา เพราะจะได้ไม่เสียรสชาติ ส่วนใบชาที่เหลือสามารถชงได้อีก 3-4 คร้ัง แต่ควรเพิ่มเวลาในการแช่ออกไป เพราะรสชาติและคุณค่าอาจจางลง
5. หากไม่มีกาน้ำชา ก็ใช้แก้วแทนได้ โดยใส่ใบชาลงไป 1/3 ของแก้ว แล้วเทน้ำร้อนลงไปก่อนสักครึ่งแก้ว สัก 3 วินาที แล้วเทน้ำทิ้ง จากนั้นก็ให้เทน้ำร้อน
ลงไปจนเต็มแก้ว ทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วแต่ว่าชอบความเข้มหรือจาง แล้วรินเอาแต่น้ำดื่ม
6. ในการดื่มชา ควรดื่มครั้ง 1 แก้ว สำหรับชาที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคที่รุนแรง ไม่ควรดื่มต่างน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ เช่น ใจสั่น เป็นต้น
7. หากต้องการเปลี่ยนรสชาติ อาจนำชาสัก 2-3 ชนิดมาผสมกันเพื่อให้เกิดรสชาติแปลกใหม่ก็ได้ เช่น ชาตะไคร้ผสมกับชาใบเตย หรือชาขิงกับชากุหลาบ เป็นต้น

วิธีการเก็บรักษาใบชา
ใบชานั้น ควรเก็บในที่แห้ง และภาชนะที่มีฝาปิดสนิท เช่น
1. ภาชนะทึบแสงที่ไม่สามารถมองเห็นใบชาและไม่ให้แสงลอดผ่านได้
2. ถ้าบรรจุในซองฟอยล์ ควรรีดลมออกให้หมด แล้วม้วนเก็บไว้ให้แน่น
3. ภาชนะที่ใส่ต้องสะอาดมไม่มีกลิ่นใดๆ เพราะชาจะดูดกลิ่นได้ ทำให้เสียรสชาติ
4. ภาชนะที่บรรจุต้องแห้ง ไม่อับชื้น และทุกครั้งที่เปิดใช้ต้องปิดฝาให้สนิท เพื่อไม่ให้อากาศเข้า


No comments:

Post a Comment